OCDNET.cz

OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHA A OCD FORUM

OCD ODKAZY

Odkazy z českého internetu na téma obsedantně kompulzivní poruchy sledujeme na základě původnosti textů. Rešeršované texty z denního tisku či obecně známe informace o OCD již do výběru záměrně nezařazujeme.   

OCD A OBECNĚJŠÍ DATA O MYSLI

Jak snášet myšlenku a získat nad sebou kontrolu. Filozof Antonín Dolák definuje v bodech a srozumitelně teze, s nimiž vyhrál nad OCD.

UZAVŘENÝ CHAT S PROFESOREM PRAŠKEM NA WEBU ČT

Trpět OCD neznamená, že jste blázen... Proslulý český psychiatr a psychoterapeut Ján Praško a jeho odpovědi, které poskytl účastníkům chatu na webových stránkách české veřejnoprávní televize.

STIGMATIZACE U PACIENTŮ S OCD

Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají s příznaky své poruchy, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a chováním společnosti.

KOMPULZE web

Příznačně nazvaný web pacienta uvádějícího vlastní zkušenosti, postřehy a pocity v průběhu doby, kdy trpěl OCD.

OBSESSIVE COMPULSIVE WRITTER (CZ)

Síla myšlenky dokáže rozbít mezilidské vztahy, manželství, pracovní vztahy i osobnost jako takovou… Upřímné zamyšlení podložené osobními zkušenostmi s OCD ve vztahu k odbornému i laickému okolí.

NOVÝ MODEL OCD

Stavy podobné obsedantně kompulzivní poruše mohou být vyvolány i u potkanů a používají se k testování nových léčebných postupů. Přečtěte si, jak zvířecí modely pomáhají medicíně.

OCD ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ

Vaše dítě už pošesté pádí do koupelny si umýt ruce, aniž by si je od něčeho zamazalo. Chvilku si můžete myslet, že je to jen jeho způsob hry, případně že vás provokuje, zkouší, co vydržíte. Pak vás ale napadne, že za tím může být i něco jiného. Třeba strach.

ONDŘEJ TRHOŇ O SVÝCH POTÍŽÍCH S OCD

Novinář, publicista a moderátor Ondřej Trhoň hovoří o svých problémech s OCD. Jak se mu s touto poruchou žije a jak na tento jeho stav reaguje okolí se otevřeně svěřuje v magazínu Diagnóza F na rádiu Wave.

STRUČNÝ PŘEHLED PSYCHODYNAMIKY OCD

Příspěvek Dominika Tomáška, v době vzniku článku studenta jednooborové psychologie, přináší základní vhled do psychodynamiky obsedantně-kompulzivní poruchy. Rovněž se snaží postihnout různá pojetí nutkavé neurózy v psychoanalytických teoriích, zejména nevědomého pocitu viny, magického myšlení a psychosexuální fixace.

ŽÁK S OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHOU

Teoretická studie z oblasti dětské OCD od Mgr. et Mgr. Karoliny Diallo, Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Svůj text věnuje obsedantně-kompulzivní poruše a jejím specifikům u dětí se zaměřením na dopady této poruchy na chování, prožívání a výkonnost dítěte ve školním prostředí.

ÚZKOST JAKO SMYČKA KOLEM KRKU

Osobní zpověď mladé žurnalistky a marketingové specialistky, která se pod pseudonymem svěřuje se svou diagnózou obsedantně kompulzivní poruchy.

RŮZNÉ TYPY OCD

Pečlivě přeložený text z britského webu OCD-UK, který se věnuje co nejpodrobnějšímu výčtu existujících obsesí a částečně i konkrétním projevům některých z nich, například ve vztahové oblasti.

CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ TĚŽKÉ FORMY OCD

Dvě případové studie chirurgického řešení těžké formy obsedantně kompulzivní poruchy.

CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ TĚŽKÉ FORMY OCD II

Případová studie návazné a pokračující terapie u těžké formy OCD po neurochirurgickém zákroku.

Prelož web do slovenčiny »

Omlouváme se, ale tento fragment nelze kopírovat