OCDNET.cz

LITERATURA PRO ZVLÁDÁNÍ A SEZNÁMENÍ SE S OCD

Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat
(Ján Praško, Hana Prašková), 2008 Galén
 
 
 
Obsedantně kompulzivní porucha a jak se jí bránit
(Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková,
Miloš Šlepecký, Richard Záleský), 2016 Portál

Příručky pro osoby trpící OCD i jejich blízké okolí od nejznámějšího odborníka na tuto problematiku profesora Jána Praška, který se na jejich konečném zpracování podílel se svou ženou Hanou, rovněž velmi známou psychiatričkou a psychoterapeutkou, a následně také odborným kolektivem. Obě publikace si kladou za cíl poskytnout fundované informace o obsedantně kompulzivní poruše v co nejsrozumitelnější formě. Popisují nemoc samotnou, její příčiny a výskyt, popis a výklad konkrétních případů osob, které nemocí trpí, způsoby léčby, co nemoc udržuje nebo jak předcházet jejím opakovaným návratům. Obsahová stránka publikací slouží rovněž k tomu, aby čtenář nejenom pochopil, jak OCD léčí odborník, ale jak si může pomoci sám a jak mu může prospět jeho rodina.
U řady knihkupců jsou v současnosti oba tituly rozebrány či nedostupné. Publikaci Obsedantně – kompulzivní porucha a jak se jí bránit lze nicméně podle dostupných údajů objednat v e-shopu univerzitní knihovny Ostravské univerzity zde.

Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících (Lucie Straková Jirků), Pasparta 2018

Příručka pro terapeuty, psychology i rodiče. Pohledem kognitivně behaviorální terapie se snaží rozšířit povědomí o závažnosti obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) a přestavuje možnosti terapie a její specifika, jedná-li se o dětského či dospívajícího klienta. Psychické potíže dítěte nebo dospívajícího mohou být důsledkem nestability a problémů v rodině. Neřešené problémy se někdy stávají spouštěčem OCD. Tato duševní porucha je nejen pro nemocného, ale i pro jeho rodinu velmi zatěžující. 

Muž, který nemohl přestat / Život s obsedantně kompulzivní poruchou (David Adam), Portál 2018

Vtíravé myšlenky má občas téměř každý. Ať už se týkají jídla, sexu, násilného chování, devět z deseti lidí občas napadne něco, co vzápětí vnímají jako šokující, nepřiměřené či děsivé. Pokud se takové nechtěné myšlenky vracejí opakovaně a donutí člověka vyhýbat se jim pomocí rituálů v chování, může se takové myšlení a chování rozvinout v obsedatně kompulzivní poruchu. Autor, který sám přes dvacet let s touto poruchou zápolí, v upřímné snaze jí porozumět nabízí přehled psychologických, výzkumných, historických, ale i osobních postřehů a poznatků. Osobní příběh se prolíná celou knihou od prvního výskytu, kdy se nemoc ozvala jako „sněhová vločka uprostřed léta“, přes rozvoj složitých kompulzivních obran proti vtíravým myšlenkám, až po léčbu ve skupinové terapii KBT.

Uživatelská příručka k vaší mysli / Nevěřte všemu, co si myslíte (Shawn T. Schmith), Grada 2014

Jak nepodléhat myšlenkám a pocitům, které nás blokují? Jak převzít kontrolu nad svojí myslí a tím i samotným životem? Jak vlastně naše mysl funguje? Tato obrazně i doslova uživatelská příručka má v tomto ohledu ambice stát se naším průvodcem, mapou i kompasem při putování po zákoutích lidské mysli. Nabízí řadu cvičení, jejichž účelem je naučit se ovládat naše obavy, sebekritiku i strach, a tak člověku pomoci žít v souladu s jeho hodnotami a v emoční pohodě i tehdy, když má naše mysl jiné plány. Pochází z pera psychologa s vlastní soukromou praxí, který se po celý svůj profesionální život věnuje zkoumání mysli. Základ pro svou klinickou práci získal na mnoha různých a výrazně exponovaných působištích, jakými byly například Mezinárodní komise pro pohřešované osoby v Bosně během válečného konfliktu na území bývalé Jugoslávie, klinika pro oběti znásilnění nebo prostředí vězeňské služby v americkém státě Colorado.

Getting Over OCD (Jonathan S. Abramowitz). Guilford Press 2018

Většina knih o OCD má užitečné informace, ale často i tendence opakovat stejné nápady a rady, jaké jsou obsaženy i ve všech ostatních. V tomto případě však přední psychoterapeutický odborník a profesor klinické psychologie z univerzity v Severní Karolíně nabízí nové inovativní strategie a techniky, které jsou jako vysoce účinné a progresivní hodnoceny samotnými pacienty s OCD. Kniha vhodná pro osobní terapii je však dostupná pouze v anglickém jazyce.

Moje víťazstvo nad úzkosťou a obsesiami (Vladimír Svrček)

Původem slovenský autor popisuje svůj životní příběh s OCD, ale rovněž tak proces pozdější úspěšné samoléčby svých obsesí projevujících se jako strach z trestu za dogmatický hřích v důsledku striktní náboženské výchovy v dětství. Na tomto základě představuje svůj původní terapeutický koncept, jehož metody zahrnují komplexní přístup v oblasti péče o psychické i fyzické zdraví. Ke každé metodě jsou uvedena praktická cvičení, která autor srozumitelně a názorně definuje jako sérii jednotlivých kroků, která sám vykonával. V úvodu knihy současně velmi otevřeně popisuje kdy, jak i v jakém prostředí se u něho porucha rozvinula, její konkrétní příznaky a průběh. Vzhledem k nevelkému rozsahu knihy (cca 60 stran), u jejíhož vydání není uveden oficiální vydavatel, lze doporučit její zakoupení v pdf formátu, který vyjde výrazně levněji (např. zde)

Prelož web do slovenčiny »

Omlouváme se, ale tento fragment nelze kopírovat