OCDNET.cz

OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHA A OCD FORUM

LITERATURA PRO ZVLÁDÁNÍ A SEZNÁMENÍ SE S OCD

Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat
(Ján Praško, Hana Prašková), 2008 Galén
 
 
 
Obsedantně kompulzivní porucha a jak se jí bránit
(Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková,
Miloš Šlepecký, Richard Záleský), 2016 Portál

Příručky pro osoby trpící OCD i jejich blízké okolí od nejznámějšího odborníka na tuto problematiku profesora Jána Praška, který se na jejich konečném zpracování podílel se svou ženou Hanou, rovněž velmi známou psychiatričkou a psychoterapeutkou, a následně také odborným kolektivem. Obě publikace si kladou za cíl poskytnout fundované informace o obsedantně kompulzivní poruše v co nejsrozumitelnější formě. Popisují nemoc samotnou, její příčiny a výskyt, popis a výklad konkrétních případů osob, které nemocí trpí, způsoby léčby, co nemoc udržuje nebo jak předcházet jejím opakovaným návratům. Obsahová stránka publikací slouží rovněž k tomu, aby čtenář nejenom pochopil, jak OCD léčí odborník, ale jak si může pomoci sám a jak mu může prospět jeho rodina.
U řady knihkupců jsou v současnosti oba tituly rozebrány či nedostupné. Publikaci Obsedantně – kompulzivní porucha a jak se jí bránit lze nicméně podle dostupných údajů objednat v e-shopu univerzitní knihovny Ostravské univerzity zde.

101 pravidel, jak zastavit úzkost (Peterson J. Tanya), Grada 2020

Kniha slibuje návod, akční plán a tím poskytne potřebné nástroje k osvobození od úzkosti, obav a strachů. Autorka nabízí 101 vyzkoušených a dle autorky také funkčních tipů a cvičení.

Triky proti úzkosti a panice (Erin Williamsová, Jordan Reidová), Nakladatelství CPress, 2021

Kniha slibuje uvést do aktivit, kdy se budete cítit méně osaměle, načerpáte inspiraci a snad vás i pobaví.

Život s panikou / (Alžběta Bublanová), Ikar 2021

Zápisky ve formě deníku autorky, která touto formou popisuje svůj život s panickou atakou a úzkostmi. Autentická forma zpovědi nabízí zase trochu jiný úhel pohledu oproti odborným publikacím.

Jak překonat panické ataky – Příručka s okamžitým účinkem proti strachu (Roger Baker), Grada 2013 / dotisk 2022

Stále se bere za to, že náhlé a mimořádně nepříjemné záchvaty strachu se týkají zhruba 4 procent lidí, i když je nyní již zřejmé, že toto procento je daleko vyšší. Tato kniha si bere za cíl program svépomoci pro všechny, které panické ataky trápí po mnoho let a dosud si s nimi nevěděli rady, pochopení tohoto stavu a jak také proti němu bojovat. Zároveň může poradit, když se tento typ neurózy projevuje u vašich blízkých

Panická porucha (Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško) Nakladatelství Grada, 2016 / dotisk 2022

Panická ataka si nevybírá a potkává lidi nezávisle na jejich inteligenci, vzdělání či síle osobnosti. Strach a úzkost jsou normální a důležité emoce, ale problém vzniká, když se objevují příliš často, trvají příliš dlouho a jejich intenzita je nepřiměřená situaci.

Královna děsu aneb Panická porucha (Radkin Honzák, Agáta Pilátová, Aleš Cibulka), Vyšehrad 2020

Panická porucha přichází bez výstrahy a postihuje lidi různých povah i profesí, kteří ji zprvu považují za příznak jiných chorob. Jak se dá tato nemoc duše léčit? Co způsobuje panické ataky? A jak se žije s neustálou hrozbou, že vás zachvátí nepředstavitelný strach a úzkosti? O tom vypovídají renomovaný psychiatr Radkin Honzák a známé osobnosti s touto diagnózou, které si k rozhovoru přizvali publicisté Agáta Pilátová a Aleš Cibulka.

Jak překonat strach, úzkost, paniku a úzkost (Doris Wolf), Grada 2018 / dotisk 2022

Tato kniha není tak docela zaměřena na OCD, ale může být zajímavým vhledem a sondou do nejrůznějších forem strachů, úzkostí a záchvatů paniky spojenými s nepříjemnými fyzickými projevy. Strach z odmítnutí, selhání nebo třeba arachnofóbie. Uznávaná psycholožka nabízí postup krok za krokem a cestu, jak svým strachům porozumět a zvládnout je.

Muž, který nemohl přestat / Život s obsedantně kompulzivní poruchou (David Adam), Portál 2018

Vtíravé myšlenky má občas téměř každý. Ať už se týkají jídla, sexu, násilného chování, devět z deseti lidí občas napadne něco, co vzápětí vnímají jako šokující, nepřiměřené či děsivé. Pokud se takové nechtěné myšlenky vracejí opakovaně a donutí člověka vyhýbat se jim pomocí rituálů v chování, může se takové myšlení a chování rozvinout v obsedatně kompulzivní poruchu. Autor, který sám přes dvacet let s touto poruchou zápolí, v upřímné snaze jí porozumět nabízí přehled psychologických, výzkumných, historických, ale i osobních postřehů a poznatků. Osobní příběh se prolíná celou knihou od prvního výskytu, kdy se nemoc ozvala jako „sněhová vločka uprostřed léta“, přes rozvoj složitých kompulzivních obran proti vtíravým myšlenkám, až po léčbu ve skupinové terapii KBT.

Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících (Lucie Straková Jirků), Pasparta 2018

Příručka pro terapeuty, psychology i rodiče. Pohledem kognitivně behaviorální terapie se snaží rozšířit povědomí o závažnosti obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) a přestavuje možnosti terapie a její specifika, jedná-li se o dětského či dospívajícího klienta. Psychické potíže dítěte nebo dospívajícího mohou být důsledkem nestability a problémů v rodině. Neřešené problémy se někdy stávají spouštěčem OCD. Tato duševní porucha je nejen pro nemocného, ale i pro jeho rodinu velmi zatěžující. 

Uživatelská příručka k vaší mysli / Nevěřte všemu, co si myslíte (Shawn T. Schmith), Grada 2014

Jak nepodléhat myšlenkám a pocitům, které nás blokují? Jak převzít kontrolu nad svojí myslí a tím i samotným životem? Jak vlastně naše mysl funguje? Tato obrazně i doslova uživatelská příručka má v tomto ohledu ambice stát se naším průvodcem, mapou i kompasem při putování po zákoutích lidské mysli. Nabízí řadu cvičení, jejichž účelem je naučit se ovládat naše obavy, sebekritiku i strach, a tak člověku pomoci žít v souladu s jeho hodnotami a v emoční pohodě i tehdy, když má naše mysl jiné plány. Pochází z pera psychologa s vlastní soukromou praxí, který se po celý svůj profesionální život věnuje zkoumání mysli. Základ pro svou klinickou práci získal na mnoha různých a výrazně exponovaných působištích, jakými byly například Mezinárodní komise pro pohřešované osoby v Bosně během válečného konfliktu na území bývalé Jugoslávie, klinika pro oběti znásilnění nebo prostředí vězeňské služby v americkém státě Colorado.

Getting Over OCD (Jonathan S. Abramowitz). Guilford Press 2018

Většina knih o OCD má užitečné informace, ale často i tendence opakovat stejné nápady a rady, jaké jsou obsaženy i ve všech ostatních. V tomto případě však přední psychoterapeutický odborník a profesor klinické psychologie z univerzity v Severní Karolíně nabízí nové inovativní strategie a techniky, které jsou jako vysoce účinné a progresivní hodnoceny samotnými pacienty s OCD. Kniha vhodná pro osobní terapii je však dostupná pouze v anglickém jazyce.

Moje víťazstvo nad úzkosťou a obsesiami (Vladimír Svrček)

Původem slovenský autor popisuje svůj životní příběh s OCD, ale rovněž tak proces pozdější úspěšné samoléčby svých obsesí projevujících se jako strach z trestu za dogmatický hřích v důsledku striktní náboženské výchovy v dětství. Na tomto základě představuje svůj původní terapeutický koncept, jehož metody zahrnují komplexní přístup v oblasti péče o psychické i fyzické zdraví. Ke každé metodě jsou uvedena praktická cvičení, která autor srozumitelně a názorně definuje jako sérii jednotlivých kroků, která sám vykonával. V úvodu knihy současně velmi otevřeně popisuje kdy, jak i v jakém prostředí se u něho porucha rozvinula, její konkrétní příznaky a průběh. Vzhledem k nevelkému rozsahu knihy (cca 60 stran), u jejíhož vydání není uveden oficiální vydavatel, lze doporučit její zakoupení v pdf formátu, který vyjde výrazně levněji (např. zde)

Prelož web do slovenčiny »

Omlouváme se, ale tento fragment nelze kopírovat