OCDNET.cz

OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHA A OCD FORUM

ODBORNÁ POMOC A SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ ZAMĚŘENA NA LÉČBU OCD

Při problémech s obsedantně kompulzivní poruchou  rozhodně platí doporučení vyhledat odbornou pomoc. Nejlépe pochopitelně v osobě vyškoleného a dostatečně erudovaného odborníka. Ne vždy ale tato zavedená fráze funguje spolehlivě.

Odborný kredit nelze vždy hodnotit jen podle množství dosažených diplomů nebo luxusního vybavení zdravotnického zařízení. Pečlivě dbáme na to, aby všichni naši čtenáři či respondenti zůstali za všech okolností v trvalé anonymitě. Na základě jejich svěřených zkušeností či poznatků za období existence portálu OCDNET.cz, lze ale objektivně konstatovat, že je velmi obtížné zcela jednoznačně doporučit nejlepší péči, zdravotnické zařízení či konkrétního terapeuta pro léčbu diagnózy OCD. Tyto zkušenosti jsou totiž velmi rozdílné a smíšené. A nepochybně se do nich promítá i osobní povaha věci, při níž se ani nezbytná potřeba pomoci si od obsese nemusí se školeným psychologem protnout. Neboli tak jako i v jiných oblastech života, ani sebevětší autorita vám nemusí zrovna padnout do oka.

Platí to i v případě velkých veřejných či soukromých zdravotnických zařízení v ČR. K nim patří například Národní ústav duševního zdraví v Klecanech u Prahy nebo Klinika psychiatrie olomoucké fakultní nemocnice, na jejíž půdě pobývá i Ján Praško, dlouhodobě nejznámější domácí medicínská osobnost specializující se na OCD. Některá z těchto zařízení navíc nelze oslovit ani navštívit primárně, ale o léčebném pobytu, tzv. stacionáři na jejich půdě, musí nejprve rozhodnout váš ošetřující lékař

Nejlepší způsob jak začít s léčbou je proto oslovit některého ze specializovaných, tzv. kognitivně behaviorálních terapeutů, kteří primárně poskytují pomoc a podpůrnou terapii pro diagnostikovanou OCD. Ti následně posoudí, jaký typ léčby je pro vás nejvhodnější ať již individuální či skupinový. Nelze však také pominout, že většina psychoterapeutů zaměřující se na obsedantně kompulzivní poruchu provozuje soukromou praxi. Dlouhodobá individuální péče tak pro vás může v některých případech představovat poměrně vysoké finanční zatížení, při němž vás žádná ze zdravotních pojišťoven příliš nepodpoří.

Pokud si nejste jisti, jak nejlépe najít svého individuálního terapeuta můžete hledat a vybírat podle pravidel uvedených zde (Co dělat).

OCDNET.cz také dosud nemá žádný ověřený, ani názorový či korespondenční příklad či poznatek o účinnosti léčby OCD alternativními metodami. V této souvislosti proto spíše nabádáme k důsledné ostražitosti vůči daným příležitostem. Nevyzkoušené, nepublikované či profesionálně netestované metody léčby OCD, by totiž mohly váš celkový stav naopak zhoršit nebo dokonce vaše psychické zdraví hrubě poškodit.

Národní ústav duševního zdraví

Topolová 748, 250 67 Klecany, telefon 283 088 111

Klinika psychiatrie, areál Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, tel: 588 443 519

Prelož web do slovenčiny »

Omlouváme se, ale tento fragment nelze kopírovat