OCDNET.cz

Zřeknutí se odpovědnosti

Webové stránky OCDNET.cz a diskuzní fórum OCDNET jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely. Veškerý materiál obsažený na tomto webu je poskytován „TAK JAK JE“ výhradně ve výše zmíněné souvislosti a neměl by být považován za odbornou lékařskou nebo duševní radu. Žádné informace na tomto webu nesmí být použity k diagnostice, léčbě zdravotního problému nebo poruchy duševního zdraví bez osobní konzultace s kvalifikovaným lékařem nebo odborníkem na duševní zdraví.

Názory a prohlášení učiněné na tomto webu nepředstavují oficiální stanovisko OCDNET.cz.

OCDNET.cz není odpovědný za obsah žádného z článků nebo informací, které se objevují na tomto webu. Rovněž není odpovědný za obsah jakýchkoli webových stránek, které jsou přístupné z tohoto webu. OCDNET.cz neschvaluje obsahové operace, produkty nebo služby těchto stránek a OCDNET.cz není odpovědným ani neručí za obsahové operace, dostupnost, přesnost, kvalitu, reklamu, produktové služby nebo jiné materiály na těchto stránkách nebo z nich dostupné. OCDNET.cz nebude odpovědný ani přímo ani nepřímo  za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na takové produkty nebo služby obsahu, které jsou k dispozici na těchto stránkách nebo prostřednictvím nich.

Informace na tomto webu mají pomoci lidem lépe se rozhodovat v oblasti péče o duševní zdraví. Používáním tohoto webu výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že OCDNET.cz není odpovědným za žádné přímé, následné ani jiné škody vyplývající z vašeho rozhodnutí použít nebo nepoužívat informace dostupné na tomto webu, mimo jiné včetně vašeho výběru vyhledávat nebo nehledat odbornou lékařskou péči nebo péči o duševní zdraví nebo zvolit či nezvolit konkrétní léčbu na základě těchto informací.

Informace o lécích a různých léčebných postupech obsažené na tomto webu mají obecnou povahu a jsou určeny pouze jako vzdělávací či informační pomůcka. Nezahrnuje všechna možná použití, opatření, preventivní opatření, vedlejší účinky nebo interakce těchto léčivých přípravků. Informace rovněž nejsou zamýšleny jako osobní rady pro lékařské nebo duševní zdraví pro jednotlivé problémy nebo pro hodnocení rizik a přínosů užívání konkrétních léčiv.

Čtenářům a návštěvníkům webových stránek OCDNET.cz se důrazně doporučuje potvrdit zde uvedené informace u svého poskytovatele léčby. Obsah této webové stránky není zamýšlen jako náhrada za osobní profesionální lékařské nebo duševní zdravotní poradenství, diagnostiku nebo léčbu. OCDNET.cz nebude odpovědný ani přímo ani nepřímo za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, produkty nebo služby dostupné prostřednictvím těchto stránek.

Prelož web do slovenčiny »

Omlouváme se, ale tento fragment nelze kopírovat