OCDNET.cz

OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHA A OCD FORUM

OCD A KORONAVIRUS II - JAK ODOLAT STRESU

Foto: Stefan Keller / Pixabay

Mytí rukou a nácvik sociálního distancování jsou praktické způsoby, jak se v období koronavirové nákazy starat o své fyzické zdraví. Pro klienty s OCD však tato situace vyžaduje, aby se vlastním přičiněním dokázali postarat především o svoji duševní hygienu. Nabízíme vám několik nástrojů, jak si v tomto ohledu pomoci, pokud patříte k těm, jimž onemocnění Covidem-19 přineslo další dávku stresu a nepohodlí.

V první řadě si znovu uvědomte, že neexistuje žádný skutečný rizikový faktor, pro který byste měli stupňovat své očistné rituály. Zavedená opatření jsou už sama o sobě vyhodnocena jako maximální a žádná další teoretická ani praktická nadstavba neexistuje. Vaším nejdůležitějším úkolem je proto zůstat v klidu. Pokusit se přemoci svoji tenzi a podpořit svoji situaci tentokrát ryze praktickým počínáním. Místo neustálého vyhledávání nových spekulací na sociálních sítích nebo nepřetržitého sledování televizních zpráv, čerpejte informace z konstantních důvěryhodných zdrojů, které můžete průběžně kontrolovat – jejich informační povahu a zejména způsob zpracování a nakládání s těmito informacemi.

Pokud se vám podaří zůstat v klidu nebo si alespoň zachovat jistou dávku uvážlivosti, výrazně tím navíc prospějete i svým blízkým. Koronavirový stres totiž prožívají všichni – ať již s OCD či bez. Každý jednotlivec proto může svým chováním sociální vztahy kolem sebe stejně tak utužit jako poškodit. Jste-li rodič nebo partner, myslete na to, že vaše okolí vás bedlivě sleduje jako svůj vzor nebo přirozenou autoritu, i když to nemusí dávat najevo. Zamyslete se proto nad pozitivními aspekty a příklady, které můžete nabídnout. Jako dospívající zkuste respektovat nastavená pravidla nebo přijděte s vlastním podnětem. Vždy však v klidu a bez přehnaných emocí, jakkoliv je takové odhodlání s diagnózou OCD v případných chvílích náročné a zatěžující.

Koronavirová opatření, paradoxně ale velmi logicky a s čistou myslí (už jsme zase u té hygieny), můžete dokonce ke zlepšení svého stavu s OCD využít. Jsou totiž nastavena tak, aby zabránila tomu, co OCD klient považuje za jednu z nejvyšších, případně vůbec nejvyšší míru svého ohrožení určitým typem kontaminace. A to nastavena natolik kategorickým způsobem, aby byla odpovídající situaci – takzvaně dostačující. Pro obecné okolí jsou omezující a snad i otravné. Pro někoho, kdo je zvyklý mýt si ruce až do krve či trávit nespočet hodin pod sprchou, však v tomto případě mohou představovat naopak úlevu. Pokud by se vám tuto skutečnost podařilo zafixovat si v mysli, může představovat výrazné omezení mycích či očistných rituálů (techniku mytí v rámci epidemie nalezete v první části příspěvku OCD a koronavirus).

Dobrou službu jak nepropadat panickým stavům určitě učiní také relaxační či meditační techniky, které se zaměřují na soustředění a hlubší dechová cvičení.

V období vysoké stresové zátěže je velmi škodlivá jakákoliv míra konfrontace. Uchovejte si proto vůči okolí potřebnou dávku tolerance a osobní zodpovědnosti. Více než kdy jindy si připomínejte, že určitý typ věcí, které se vám nelíbí, nebudete moci ovlivnit. Za rozčilování však nestojí.

Vyhraďte si během dne pro sebe i své blízké čas na rutinní každodenní činnosti, jejichž stanovený program vám umožní podpořit pocit vyrovnanosti. Kromě práce by měly zahrnovat také zábavu a odpočinek. Prokládejte je přestávkami a myslete na věci, které vás baví.

Posilujte své vztahy a kontakty s přáteli, kteří vám mají co říct a nestěžují si. Sociální sítě využívejte za tím samým účelem a nenechte se vtáhnout do stresujících diskusí či názorových střetů (například na politická či katastrofická témata). Internet používejte k vyhledávání konkrétních a konstruktivních plánů do budoucna nebo k sebevzdělávání ve svém oboru (ideální a prokazatelně užitečné je studium cizích jazyků).

Myslete na budoucnost bez toho, že byste se nechali ovládat negativní perspektivou či pocitem úzkosti. Pocit nejistoty z budoucnosti je přirozený aspekt života, ale osobní disciplína vám vždy umožní jej ze sebe setřást. V průběhu úředních či vládních omezení pro váš běžný život se soustřeďte na své soukromí a jeho kontrolu. Pokud vám to vaše rodinné povinnosti umožní, zkuste se zamyslet nad tím, jak byste mohli mentálně i prakticky vyčistit svůj životní prostor – v takových případech se obvykle doporučuje zbavit se věcí, které nepotřebujete nebo si reorganizovat šatník. Neméně vhodné je však zamyslet se nad tím, jak se cítíte ve vztahu ke své životní náplni, pokusit se revidovat či přehodnotit záležitosti a situace, které vás omezují či limitují váš potenciál, a v této souvislosti se zaměřit třeba na tvůrčí projekty, které jste chtěli v minulosti zkusit či vytvořit.

V žádném případě ale nedramatizujte ani nezlehčujte svůj stav. Máte právo se cítit i špatně, ale při tomto rozpoložení nepodléhejte rezignaci. Pokud na vás přijdou slabé či ještě slabší chvíle, zastavte veškeré své konání a učte se pracovat jen čistě s intuicí. Je důležité naučit se rozpoznávat skutečné pocity ve vztahu k obavám, které jsou vyvolávány nepodloženými či nahodilými vjemy a informacemi. Začnou-li vás ovládat myšlenky, že byste mohli být postiženi koronavirem, v první fázi vždy praktikujte dostupná fyzioterapeutická či dechová cvičení jako je kombinace hlubokého dýchání s uvolňováním či napínáním svalstva.

Podržte si nebo vytvářejte nové zdravé návyky – pravidelné cvičení, čas na studium, správnou výživu, kvalitní spánek. Spánkový režim by měl být co nejpravidelnější. Pokud s ohledem na své pracovní činnosti nemůžete zachovat jeho přirozený rytmus, zkuste svůj vlastní standardizovat a každou noc i ráno uléhat a budit se v pevně daném časovém rámci.

Jakmile vám to počasí umožní, zkuste se dostat ven alespoň jednou denně. Delší procházky na čerstvém vzduchu posilují vaše mentální i fyzické rozpoložení stejně dobře a možná i lépe (podle fyzických dispozic), než kondiční či vytrvalostní běh. V případě, že patříte k rizikovým osobám nebo o takovouto osobu pečujete, využijte dostupných možností k pobytu mimo interiér nebo k načerpání čerstvého vzduchu – zahrada, zápraží, lavička v parku, pravidelně větrání domácnosti třeba jen skrze otevřené okno. Můžete-li se přepravovat na větší vzdálenosti, zkuste strávit alespoň jeden den z víkendového volna ve volné přírodě, nejlépe v lese nebo v horách.

Pokud se venku necítíte pohodlně či bezpečně, využijte kanál YouTube, kde naleznete řadu cvičebních či pohybových kurzů.

Dodávejte organismu dostatek tekutin a čerstvých potravin. Naučte se vařit něco nového a vydatného. Dobré, zdravé a pravidelné jídlo výrazně eliminuje stres i v souvislosti s postižením OCD. Pochopitelně se ale nepřejídejte – opět nezapomínejte na rovnováhu.

Samostatnou kapitolou nejedné terapie je i péče o naše přirozené smysly. Ta může pro každého zahrnovat velmi rozmanité aspekty. Následující příklady uvádíme jen jako čistě inspirativní:

Pro hmat: měkká deka nebo plyšová hračka (není nutné se omezovat jen na děti).

Pro chuť: oblíbené občerstvení nebo pití (místo colových či uměle slazených nápojů a levných potravin, jejichž složení je navíc pro klienty s OCD v některých případech problematické, upřednostňujte přírodní či ekologicky prověřené suroviny)

Pro zrak: oblíbené obrázky, fotografie, dokumentární cestopisy

Pro uši: vytvořte si seznamy – playlisty svých oblíbených skladeb.

Pro čich: řezané květiny, vonná svíčka, difuzér éterického oleje, oblíbený parfém.

Nebo pro vícesmyslové vnímání zkombinujte výše uvedené. Tento princip lze navíc spojit i s pohybovými aktivitami a meditačními technikami jako jsou třeba jóga a tanec. Obojí funguje v praxi velmi dobře.

Mnoho z toho, co dnes slyšíme a vidíme, je děsivé a znepokojivé. Může být proto užitečné hledat opak, stejně jako je tomu při léčbě OCD. Chcete-li zdvojnásobit dopad, sdílejte své pozitivní zážitky s rodinou nebo přáteli. Pokud budou upřímné, podpoříte se navzájem. Pouze se do nich nenuťte. Zpočátku je vhodné třeba s nimi jen experimentovat a postupně vysledovat, které z nich na vás působí nejlépe.

Řada výzkumů také prokázala, že od stresu a problémů spojených s ohrožením, obavou či stresem prokazatelně pomáhá dobrovolnická pomoc druhým. V případě psychické disfunkce je ale pochopitelně na místě zvážit všechna případná rizika tak, aby nepoškodila obě strany.

Aktuálně se může zdát, že ochranná opatření proti COVID-19 budou trvat déle, než bychom původně očekávali či si dokonce byli ochotni připustit. Stávající restrikce však představují především zákonnou prevenci, nikoliv zcela relevantní hodnocení faktické míry nebezpečnosti. V opačném případě by byla celá společnost zcela paralyzována. Při posuzování situace se proto zaměřujte na bezprostřední stav svého okolí, kolik lidí je kolem vás nakažených, intenzitu projevů onemocnění, poměr lehkých a vážných případů. Úřední a zdravotnické orgány skutečně nesmí nic podcenit. Jejich opatření ale nesouvisí s hypotetickými hrozbami a názory jednotlivců, kteří prostřednictvím médií zneužívají obecný stres veřejnosti podobně jako samotný Covid-19 handicap klientů s obsedantně kompulzivní poruchou.

Prelož web do slovenčiny »

Omlouváme se, ale tento fragment nelze kopírovat