OCDNET.cz

OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHA A OCD FORUM

JAK POZNÁM, ŽE MÁM OCD?

V době internetových vyhledávačů není pochopitelně obtížné dohledat si v některých případech informace, na jejichž základě se snažíme pojmenovat nebo si alternativním způsobem ověřit své občasné pochybnosti o našem možném zdravotním stavu. Pro jedince s OCD je to dokonce velmi často ten nejrychlejší a nejdůvěrnější způsob, jak se v tomto ohledu zorientovat. Nicméně správně stanovit diagnózu obsedantně kompulzivní poruchy může a zejména by měl pouze kvalifikovaný odborník. Primárně se zaměřuje na 3 skutečnosti:

 • Přítomnost obsesí
 • Vykonávání kompulzí, kompulzivní jednání
 • Obsese a kompulze zabírají mnoho času a často až zabraňují ve výkonu
  různých aktivit či koníčků (práce, škola atd.) či ovlivňují každodenní život,
  pracovní a sociální aktivity

Obsese:

 • Myšlenky, představy, nutkavé jevy, popudy k jednání, které jsou vtíravé, automatické, nekontrolovatelné a ovládají mysl pacienta.
 • Pacient se snaží na ně nemyslet, zbavit se jich či nějak vyřešit.
 • Pacient je shledává jako zneklidňující a nechtěné, může také sám cítit, že nějak nedávají smysl.
 • Tyto jevy přichází s nepříjemnými pocity jako je strach, odpor, ošklivost, nejistota, pochyby, nedůvěra nebo pocity, že např. každodenní běžné aktivity musí být udělány způsobem, který je „správný“.
 • Zabírají několik hodin denně a negativně ovlivňují každodenní život klienta, jeho pracovní a sociální aktivity.

Co nejsou obsese…

Je běžné mít občasné myšlenky a strachy ohledně nemocí nebo bezpečnosti své, svých blízkých.

Kompulze:

 • Je jednání či myšlení, které pacient obvykle opakovaně vykonává, aby se zbavil obsesí a úzkostí či je zneutralizoval, vyvrátil či vyřešil. Nutkavé jednání.
 • Pacienti si mohou uvědomovat, že toto je pouze krátkodobé řešení, ale bez jiného a lepšího řešení si s úzkostí a obsesemi poradit nedokáží, spoléhají na kompulze.
 • Kompulze může také znamenat vyhýbání se situacím, které vyvolávají či by mohly vyvolat obsese.
 • Jsou časově náročné a zaberou i několik hodin denně, negativně ovlivňují každodenní život pacienta (sociální aktivity, pracovní život, docházku do školy atd.)

Co nejsou kompulze…

 • Ne všechno opakované jednaní či „rituály“ jsou kompulze. Večerní rutina, náboženské praktiky, učení se novým věcem, což většinou vyžaduje neustálé opakování atd., jsou běžné aktivity každodenního života.
 • Chování a jednání vyplývající ze souvislosti: neustálé upravování a organizování DVD 8 hodin denně není kompulze, pokud pracujete v DVD prodejně.

 

Běžné OCD Obsese ⊗

Nakažení / kontaminace
 • Tělesné tekutiny (např. moč, výkaly)
 • Bakterie, viry / onemocnění a choroby (např. opary, HIV)
 • Znečištění životního prostředí (např. azbest, radiace)
 • Chemikálie v domácnosti (např. čističe, rozpouštědla)
 • Špína
Poškození / ublížení
 • Strach a obavy, že způsobím a budu zodpovědný za něco velice špatného. Že se něco zlého stane a bude to má vina (např. požár, vykradení)
 • Strach, že nějak, např. svou neopatrností, ublížím ostatním (např. upustím něco na zem, někdo půjde, uklouzne a ublíží si).
Ztráta kontroly
 • Strach a obavy, že ublížím sobě nebo ostatním díky svému impulzivnímu (či zkratkovitému) jednání.
 • Strach a obavy z násilných a hrůzných představ v mysli
 • Strach a obavy z nadávání, křiku, urážek, že něco špatného řeknu 
 • Strach a obavy, že něco ukradnu
Nechtěné sexuální myšlenky
 • Zakázané nebo perverzní myšlenky či představy
 • Zakázané či perverzní sexuální nutkavé myšlenky ohledně ostatních lidí
 • Obsese ohledně homosexuality
 • Sexuální obsese ohledně dětí či incestu
 • Obsese ohledně agresivního sexuálního chování vůči druhým
Perfekcionismus
 • Starostlivost ohledně vyrovnanosti a přesnosti
 • Starostlivost či obavy ohledně potřeby vědět a pamatovat si
 • Strach ze ztráty něčeho nebo zapomenutí něčeho důležitého, např. při vyhození něčeho do odpadu
 • Neschopnost rozhodnutí zda něco vyhodit nebo si to ponechat
 • Strach ze ztráty věcí
Náboženské obsese
 • Starostlivost a obavy ohledně provinění se, urážky Boha
 • Nadměrné obavy ohledně správného / špatného, mravnosti
Další obsese
 • Obavy ohledně fyzického onemocnění, choroby (mimo nakažení se, např. rakovina)
 • Pověrčivost ohledně šťastných a nešťastných čísel, barev atd

 

Běžné OCD kompulze ⊗

Umývání a čištění
 • Časté mytí rukou nebo mytí určitým způsobem
 • Nadměrné sprchování, koupání, čištění zubů, péče o zevnějšek nebo různé WC rutiny
 • Nadměrné čištění domácích či jiných potřeb
 • Chování, které má předejít nebo znemožnit kontakt s kontaminanty
Mentální kompulze
 • Mentální přezkoumávání a posuzování událostí, vracení se v hlavě do situace a případů pro zabránění nebo vyvrácení škody či ublížení, katastrofického scénáře či vyřešení problému (to vše ve vztahu k sobě, ostatním, pro zabránění či vyvrácení strašných důsledků)
 • Modlení se, aby nedošlo ke škodě či ublížení, katastrofě (sobě, ostatním, pro zabránění či vyvrácení strašných důsledků)
 • Počítání při provádění nějakého úkolu či činnosti, aby se skončilo na “dobrém“, “správném“ nebo “bezpečném“ čísle
 • “Anulování“ nebo “předělávání“ (příklad: nahrazení “špatného“ slova “dobrým“ slovem)
Kontrolování
 • Kontrolování, zda nedošlo ke způsobení škody či ublížení druhým
 • Kontrolování, zda nedošlo ke způsobení škody či ublížení sobě samému
 • Kontrolování a ověřování, zda se nestalo nic hrozivého 
 • Kontrolování a ověřování, zda nedošlo k chybě
 • Kontrolování fyzického stavu nebo některých částí těla
Opakování
 • Opakované čtení a přepisování (např. aby to bylo “správně“)
 • Opakování běžných a pravidelných aktivit (např. vcházení a vycházení ze dveří, zvedání se a sedání na židli)
 • Opakování pohybů (klepaní prsty, mrknutí, dotýkaní se něčeho)
 • Opakování úkolu či aktivity v “násobkách“ (např. udělat nějakou aktivitu, úkol, pohyb atd. třikrát, protože číslo 3 je “dobré“, “správné“, “bezpečné“ číslo)
Další kompulze
 • Shromažďování různých věcí, krámů což vede k nadměrnému chaosu v domácnosti (křečkování)
 • Uspořádávání věcí do určitého pořádku dokud nepřijde “ten správný pocit“
 • Vyprávění, ptaní se, vyzpovídávání se se záměrem získat ujištění 
 • Vyhýbaní se situacím, které mohou spustit obsese
Prelož web do slovenčiny »

Omlouváme se, ale tento fragment nelze kopírovat